bazART.dkFORSIDE
OM BAZART
ART-TO DO!
KONTAKT
NYHEDER
Hjælp til søgning
Find en kunstner i databasen

om databasen

bazART.dk er et webkatalog over internationale kunstnere, herunder kunstnere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

bazART.dk vil udbrede kendskabet til kunstnere, foredragsholdere, journalister m.m., som repræsenterer en flerkulturel identitet.

bazART.dk's målgruppe er kulturinstitutioner og alle andre, der ønsker at formidle musik,
billedkunst, design, foredrag m.v. Man vil også kunne finde forfattere og oversættere til flere
fremmedsprog.

bazART.dk indeholder profiler og anbefalinger.
Profilerne indeholder primært oplysninger fra kunstnerne selv, mens anbefalingerne er udarbejdet af forskellige kulturinstitutioner, hovedsagelig biblioteker. Formålet er at tilbyde en let tilgængelig information ved planlægningen af arrangementer.

bazART.dk er blevet til i samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælps Kulturbestyrelse,
Biblioteksstyrelsens projekt ”Biblioteket - en port til det danske samfund” samt Statsbiblioteket / BiblioteksCenter for Integration.

bazART.dk modtager meget gerne forslag til kunstnere, foredragsholdere, debattører og andre der er interesserede i at blive optaget på hjemmesiden.

 

Opret profil     Her du rettelser til din profil      Opret anbefaling      Arrangøreres anbefalinger