bazART.dkFORSIDE
OM BAZART
ART-TO DO!
KONTAKT
NYHEDER
Hjælp til søgning
Find en kunstner i databasen

ART - to do!

Information til billedkunstnere

Hvordan udvider jeg mit netværk?

Et stort socialt netværk kan være afgørende for dig som kunstner. Det er ofte igennem dit netværk, du får kontakt til udstillingssteder, gallerier, osv. En af måderne, du kan udvide dit sociale netværk på, er ved at deltage i ferniseringer. Hver uge er der ferniseringer i de større byer, i fx København, Odense, Århus og Ålborg. Til ferniseringer mødes mange kunstnere og kunstinteresserede og kigger på og snakker om de udstillede værker. Folk mødes dog i lige så høj grad for at ”networke” og snakke med andre kunstnere til ferniseringerne omkring kunst. Derved kan du få kendskab til nye udstillingssteder og muligheder samt møde personer indenfor kunstmiljøet, som måske kan gavne din karierre.

Hjemmesider, hvis du gerne vil holde dig opdateret omkring kunst og ferniseringer: www.kopenhagen.dk, www.kunsten.nu

  • I det hele taget er det enormt vigtigt, at holde sig opdateret indenfor kunstmiljøet, hvad sker der lige nu, hvilke kunstnere er på vej op, hvilke ferniseringer er værd at gå til og hvilke censurerede udstillinger foregår lige for tiden, osv.

  • En anden mulighed for at holde sig opdateret omkring kunst er ved at tilmelde sig facebook-gruppen Statens Kunstråd eller ved at tilmelde sig en nyhedsmail på www.kunst.dk. Kunst.dk er fællesportal for Kunststyrelsen, Statens Kunstrådet samt Statens Kunstfond. Nyhedsmailen giver information omkring kunstprojekter og kunstnere, som Statens Kunstråd fx har støttet økonomisk, samt information omkring nye puljer og tiltag. Ligeledes foregår der debat omkring kunst på kunst.dk, som kan være interessant at følge med i. På kunst.dk er der ligeledes en liste over alle støtteordninger, som man kan søge igennem Statens Kunstråd samt Statens Kunstfond.

Hvordan gør jeg mig bemærket som billedkunstner?

  • Du kan søge støtteordninger og fonde, for at gøre opmærksom på dig selv og dit kunstneriske virke. Ved at søge støtte, gør du de mennesker, der tager stilling til, hvem der får økonomisk støtte, opmærksom på dit navn, hvad dit projekt drejer sig om, og derved udbreder du dit navn indenfor kunstmiljøet. Der er stor konkurrence indenfor kunstmiljøet, og derfor skal du ikke forvente, at du får økonomisk støtte. Det vigtigste er dog i dette henseende, at du gør opmærksom på dig selv – og ikke så meget støtten i sig selv.

  • Du kan også søge ind på cencurerede udstillinger, fx Charlottenborgs Forårsudstilling, eller søge ind fx Det Kongelige Danske Kunstakademi. Dette er også en måde at gøre opmærsom på sit navn, hvilket på sigt kan gavne ens karierre. Det er ikke sikkert, at du kommer med på den cencurerede udstilling eller ind på Kunstakademiet, hvilket er vilkårerne for alle kunstnere i Danmark. Du kan risikere at skulle søge mange gange, for at være så heldig, at blive godtaget, og derfor er det vigtigt ikke at give op ved første afslag, men at blive ved med at ansøge.Brugbare links for kunstnere:

www.carlsbergsmindelegat.dk

Carlsbergs Idé-Legat uddeles hvert andet år. Modtagerne er kreative talenter, der udøver, skaber eller igangsætter aktiviteter inden for kultur- og fritidslivet i hele landet.

www.flygtning.dk/Kunstnerpulje.2743.0.html
Med Kunsterpuljen ønsker Dansk Flygtningehjælp at støtte spirende kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund. Hvert år bevilger vi derfor 4 gange 15.000 kr. til udvikling af kunstprodukter udformet af kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund.

www.legatregistret.dk
Database over danske legater. Legatregistret finder mod betaling relevante legater og skriver samtlige legatansøgninger.

www.rff.dk
Rockwool Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø- og samfundsudvikling.

www.artguidedenmark.dk
En samlet database over 2700 nulevende kunstnere, flere tusinde af deres værker og 300 udstillingssteder. Siden februar 2003 har artguidedenmark.dk haft godt 150.000 besøgende.

www.dansk-kunstnerråd.dk
Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk samarbejdsorganisation for de professionelle kunstneres organisationer.

www.djembe.dk
Tidsskriftet Djembe skriver om inspiration mellem kulturer - om verdenskultur, verdenskunst og verdensmusik. Det er kunstarter, som befinder sig i krydsfeltet mellem afrikansk, latinamerikansk, asiatisk og europæisk kultur og som trives og udvikler sig i Norden.

www.kunstportalFyn.dk
Den fynske kunstportal er et samarbejdsprojekt mellem de fynske folkebiblioteker og regionsportalen www.fyn.dk. På siden findes 250 kunstnere bosat på Fyn og øerne.

Generelle links:

www.flygtning.dk
Flygtning.dk er Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, der arbejder for flygtninges beskyttelse mod forfølgelse.

www.culturebase.net
Culturebase.net er en engelsksproget online database med informationer om internationale kunstnere indenfor alle genrer.

www.cku.dk
Center for Kultur og Udvikling er en institution, der varetager kultursamarbejdet mellem Danmark og udviklingslandene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten.

www.indvandrerbiblioteket.dk
Indvandrerbiblioteket er en sektion under Statsbiblioteket, og er en fælles overbygning for folkebibliotekernes betjening af de etniske minoriteter.

www.o3v.dk
O3V oplyser om forhold i u-lande, udvikling og globale temaer. O3V medvirker til at skabe kontakt mellem u-landsverdenen (organisationer) og skoleverdenen. O3V anvender flygtninge og indvandrere som gæstelærere i skolerne, men arrangerer også fortællefulge om den 3 verden. O3V har et specialbibliotek med bl.a. undervisningsmateriale for skolelærere.

www.tvaerkulturelt-center.dk
Tværkulturelt Center er en folkekirkelig organisation, der har til formål at inspirere til en aktiv og kreativ integrationsindsats med udgangspunkt i en kristen livsforståelse. Tværkulturelt Center afholder kurser, konferencer og temadage, tilbyder rådgivning og foredrag ved etniske danskere og nydanskere - og meget mere.

.

Opret profil     Her du rettelser til din profil      Opret anbefaling      Arrangøreres anbefalinger